Bana Martin, s.r.o.
Francúzskych partizánov 2989/46
038 01 Vrútky

Fakturačné údaje
+421 948 114 483

Fakturačné údaje
IČO: 46372784
DIČ: 2023361516
IČ DPH: SK2023361516

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN/SWIFT:
SK71 0900 0000 0050 8055 9965/GIBASKBX