Obchodné podmienky

Ako objednávať:

• V internetovom obchode plotyadoplnky.banask.sk môže zákazník nakupovať na základe vytvorenia platnej záväznej objednávky rôznymi formami:

  1. Ako registrovaný zákazník

• Objednávka obsahuje povinné položky (označené *), ktoré je potrebné vyplniť, inak sa objednávka nemôže zrealizovať.
• Ak dodacia a fakturačná adresa nie je rovnaká, je potrebné v objednávke tieto adresy presne vypísať.
• Všetky prijaté objednávky od zákazníkov sú považované za záväzné.
• Po prijatí objednávky je zákazník informovaný mailovou správou.
• Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. O tejto zmene však zákazníka budeme informovať vopred.

 

Spôsob platby za tovar:

  1. Platbou vopred na účet.

• Pri platbe vopred bude tovar rezervovaný. Zabalený a zaslaný však bude až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.

 

Spôsob dodania tovaru:

• Spoločnosťou BANA Martin, s.r.o. – doručenie priamo na adresu zákazníka, prípadne na adresu, ktorú uvedie v objednávke.

• Osobným prevzatím tovaru v sklade Bana Martin, s.r.o., Prancúzskych partizánov 2989/46, 038 01 Vrútky.

Kontakt na sklad: +421 948 114 483
• V prípade objednávky na dobierku je zákazník povinný tovar prevziať a zaplatiť. Ak tak neurobí, je povinný predávajúcemu uhradiť vzniknutú škodu a to všetky dopravné a súvisiace náklady.

• Vyhradzujeme si právo na zmenu dopravných nákladov v prípade neštandardných zásielok alebo dodacích podmienok. Cenu dopravy v tomto prípade oznámime zákazníkovi pred dodaním.

Cena dopravy sa určujú podľa rozmerov, či hmotnosti zásielok. Týka sa to tovarv  vyrobených z ťažkých materiálov (napr. všetky typy betónových produktov). Zákazníka informujeme o dopravných nákladoch telefonicky.

 

Dodacia lehota:

• Objednaný tovar bude dodaný obvykle do 7 pracovných dní od odoslania tovaru zo skladu. 
• O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať mailovou správou, telefonicky, príp. SMS.
• Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a niektorý z nich nie je na sklade, zásielka sa pripraví a pošle až po dodaní všetkých tovarov na objednávke, ak sa nedohodne inak.
• Ak však tovar nemáme v čase objednávky na sklade, termín dodania sa môže predĺžiť, maximálne však na 2 - 7 týždňov od prijatia platby, či prijatia objednávky na dobierku.
• O prípadnom zdržaní vybavenia objednávky budeme zákazníka informovať, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia.
• Ak nedokážeme vybaviť objednávku, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný tovar.
• V prípade, že do 3 dní od obdržania informácie o tom, že bol tovar zaslaný, zákazník tovar neobdrží, mal by nás na to upozorniť telefonicky +421 948 114 483 alebo e-mailom: banask@banask.sk


PREVZATIE TOVARU V SKLADE
na adrese Francúzskych partizánov 2989/46, 038 61 Vrútky, Slovensko

Vyzdvihnutie tovaru sa môže uskutočniť iba na základe vopred zrealizovanej objednávky a po dohodnutí s dodávateľom.
Cena dodania: ...0 EUR

Kontaktné a bankové údaje:

Kontaktné údaje:
Bana Martin, s.r.o.
Prancúzskych partizánov 2989/46
038 01 Vrútky

Sklad a predajňa plotov:Prancúzskych partizánov 2989/46, 038 01 Vrútky

IČO: 46372784
DIČ: 2023361516
IČ DPH: SK2023361516

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN/SWIFT:
SK71 0900 0000 0050 8055 9965/GIBASKBX

WEB stránka: www.plotyadoplnky.banask.sk
E-mail: banask@banask.sk
Telefón: +421 948 114 483
Variabilný symbol platby je číslo objednávky

Storno objednávky:

Storno objednávky:

• Objednávku môže stornovať zákazník najneskôr 12 hodín po odoslaní objednávky, telefonicky +421 948 114 483 alebo e-mailom: banask@banask.sk
• V zmysle zákona § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy. 
• Bez uvedenia dôvodu nieje možné vrátiť tovar, ktorý už bol rozbalený.

 

Záručné a reklamačné podmienky:

• Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba, určená zákonom (ObčZ) 24 mesiacov odo dňa nákupu. Záruka zaniká, ak bol tovar mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.
• Predávajúci neručí za dodržanie dodacieho termínu v prípade zavinenia zo strany prepravnej spoločnosti.
• Predávajúci neručí za prípadné nedodanie tovaru, ktoré bolo zapríčinené vinou výrobcu (distributéra) tovaru vinou nepredvídateľných okolností.

• Pri reklamácii musí zákazník spolu s reklamovaným tovarom predložiť aj kópiu faktúry od BANA Martin, s.r.o.
• Reklamáciu musí zákazník predložiť výhradne písomne.
• Reklamácia musí obsahovať presný popis závady.
• Telefonicky mu môžu byť poskytnuté iba informácie o spôsobe predloženia reklamácie a to v pracovných dňoch od 08.00 do 17.00 hod.
• K reklamácii sa vyjadríme najneskôr do 30 dní.
• Reklamovaný tovar je potrebné dodať na adresu: BANA Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 2989/46, 038 61 Vrútky, Slovensko
• Oprávnená reklamácia bude vybavená formou výmenou tovaru za rovnaký alebo za iný tovar v rovnakej hodnote, prípadne vrátením ceny tovaru.

 

Výhrada vlastníckeho práva:

  • Vlastníctvo k veci prechádza až zaplatením jej ceny.
  • Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade ak nedôjde z jeho strany k uhradeniu faktúry predávajúci sa môže dožadovať vrátenia dodanej veci.

 

Ochrana osobných údajov:

• Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu so spracovaním osobných údajov  uvedených v objednávke v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.